Gegevens aanleveren

Het is ideaal als er jaarlijks tenminste een minimum aan gegevens van de fokdieren in het bestand wordt aangeleverd. In overleg kan ook meer informatie worden opgenomen, alleen géén foto’s (te bewerkelijk, meer iets voor eigen bestand).

Bij de eerste keer aanleveren wordt het gewaardeerd als er gegevens over meerdere jaren kunnen worden aangeleverd.

Gegevens kunnen aangeleverd worden in één van de onderstaande formats (Word of Excel file). Een export van de diergegevens uit het eigen stamboekprogramma (waar wij de gevraagde gegevens uit kunnen halen) is ook acceptabel.

De ingevulde formats (of exports uit stamboekprogramma) kunnen worden gemaild naar VSSNL@yahoo.com, alle vragen zijn daar ook welkom.