Voordelen

VSSNL is nog maar kort in de lucht, maar zeker als het echt een vlucht gaat nemen, dan zijn er legio voordelen verbonden met de opzet van dit Nationale stamboek en met het deelnemen hieraan als fokker.

Als fokker heb je al direct het voordeel van een goed werkende stamboekregistratie, zonder veel technische rompslomp, met mogelijkheden als het doen van proefparingen, verwantschapsberekeningen en het afdrukken van stambomen.

Staat er data in afkomstig van veel Nederlandse fokkers binnen een ras, dan wordt het inzicht in de afstamming groter en relevanter. Zo kunnen ook interessante gegevens van aangekochte dieren worden ingezien, maar is de informatie ook te gebruiken voor een fokstrategie (op niveau individuele fokker of bijvoorbeeld de speciaalclub).

Een overzicht van de belangrijkste voordelen:

WatVoordeelOpmerkingen
Gratis fokadministratieGeen kosten, wel professionele administratieVSSNL maakt gebruik van een commercieel verkrijgbare stamboekadministratie. Alle beschikbare tools zijn toepasbaar
Weinig moeite1x per jaar gegevens fokkoppels doorgeven volstaatIndien gewenst mag er veel meer worden doorgegeven; bijvoorbeeld ook alle gefokte dieren
Groot overzichtDe administratie komt samen met die van andere NL fokkersHierdoor blijft het overzicht niet beperkt tot één hok
Toegevoegde waarde duivenGeregistreerde duiven hebben ook voor andere fokkers grotere waardeEen fokker die een geregistreerd dier overneemt (of ringnummers ouders meekrijgt om zelf registratie te doen) krijgt inzicht in afstamming – ook t.o.v. de eigen dieren
Helpt toekomstige fokkersDe data blijft behouden voor toekomstige generaties fokkers, ook als de fokker stoptOok als de fokker niet meer bereikbaar is, kan een nieuwe fokker de afstamming achterhalen en daar zijn/haar voordeel mee doen
Inzicht verwantschapKeuzemogelijkheden op basis van de geregistreerde verwantschapWil je nauw intelen (om zo min mogelijk variatie te krijgen) of juist niet intelen (om nadelen tegen te gaan), dan geeft het systeem het benodigde inzicht (berekenen verwantschaps- en inteeltpercentages)
Sturing fokbeleid mogelijkGericht fokbeleid is op te stellen m.b.v. de kwantitatieve gegevensIndien gewenst, kunnen de gegevens door speciaalclubs en fokkers worden benut om een gericht fokbeleid te voeren; bijv. omzeilen van inteeltproblemen, voorkomen van inbreng ongewenste eigenschappen uit bepaalde andere rassen
Gegevens zijn veilig opgeslagenDe opslag is niet op de eigen computer meerDe data is niet verloren als de eigen computer crasht. Ook is de data via elke computer (na inloggen) in te zien
Er komt geen gevoelige data in de administratieAnderen kunnen niet met de gegevens aan de haal en iemand benadelenDe gegevens in het systeem zijn niet gekoppeld aan een persoon (tenzij nadrukkelijk verzocht). Enkel ringnummer, geslacht, ras en kleurslag worden geregistreerd – geen ‘fokkersgeheimen’
Speciaalclubs hoeven geen aanvullende data bij fokkers op te halenData als aantal fokduivinnen per jaar hoeven niet meer opgehaaldDoen de fokkers mee met het melden van hun gegevens aan VSSNL, dan zijn daar de benodigde gegevens uit te halen. Ophalen is eenvoudiger als fokkers er meer nut in zien
(Speciaal)clubs kunnen meerwaarde voor leden vergrotenGrotere meerwaarde van lidmaatschap leidt tot stabielere ledenaantallenClubs kunnen leden ondersteunen in het aanleveren van de data, maar ook met het maken van keuzes in de fok op basis van de data. VSSNL kan hierbij helpen.